Інформація про юридичну особу

Схематичне зображення структури власності

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності надавача
фінансових послуг станом на 01 січня 2022 року

Відомості про власників істотної участі в надавачі фінансових послуг станом на 01 січня 2022 року