Інформація про юридичну особу  

Схематичне зображення структури власності  

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності надавача
фінансових послуг станом на 09 червня 2021 року 

Відомості про власників істотної участі в надавачі фінансових послуг станом на 09 червня 2021 року